Information för aktiva parter i PTC

Inte ännu medlemmar? Kontakta oss nedan för mer info.

Gemensamma regler och rutiner

Detta dokument fastställer de gemensamma regler och rutiner som gäller för tex. ansvar, säkerhet och besök.

Boka konferensrum och utrustning

Alla parter i PTC kan boka våra konferensrum och även viss utrustning online via formuläret som nås via länken.

För att boka resurser på PTC krävs avtal och partnerskap. Kontakta oss om ni vill veta mer.

Fototillstånd inne på Produktionstekniskt Centrum

Då det förekommer forskning och produktutveckling på PTC behöver alla som önskar fota och filma följa rutinen i dokumentet för fototillstånd.

Idéer, frågor eller funderingar?
Tveka inte att höra av dig till oss.

Tommy Christensen

Innovationsledare Innovatum Science Park och verksamhetsledare PTCInnovatum Science Park 070-419 93 72

Marcus Bratvoldsengen

Samordning av GKN:s verksamhet på PTCGKN Aerospace 070-087 39 29

Lennart Malmsköld

Samordning av Högskolan Västs verksamhet på PTCHögskolan Väst 072-160 01 53

Joakim Hedegård

Samordning av SWERIMs aktiviteter på PTCSwerim 070-461 03 34

Olle Söderqvist

Samordning av IUC Västs aktiviteter på PTCIUC Väst 076-213 21 52

Alida Enström

ReceptionistPTC / GKN Aerospace 0520-21 56 91

Huvudparter

Parter