Nytänkande lösningar på Kompositteknik 2023

Ett nytt event såg dagens ljus i på Produktionstekniskt Centrum när det var premiär för Kompositteknik 2023 med ett 60-tal besökare från 34 olika företag och organisationer. Besökarna fick ta del av presentationer från spännande företag, träffa utställare, mingla med kollegor och även genomföra en rundvandring på kompositarenan på PTC. 

Sammanfattning

  • Premiär för det årliga eventet Kompositteknik.
  • Presentationer och demonstrationer inom komposittillverkning med rundvandring på kompositarenan på PTC.
  • Arrangerades på Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan med ett 60-tal besökare från 38 olika företag.
  • Eventet Kompositteknik 2023 är en del av och finansieras av projektet LIGHTer Nod Västra Götaland.

Alla är egentligen överens, omställningen måste gå fortare, kan nytänkande kompositprodukter vara en av lösningarna? Det tror i alla fall många av presentatörerna samt besökarna på som närvarade under dagen.

– Eventet blev jättelyckat och det blev precis det kontaktskapande det kunskapsutbyte som var syftet. Besökare från olika företag och med olika tekniker men med det gemensamma att det är komposit och nytänkande som är i fokus, berättar Victor Blom från Innovatum Science Park och projektledare för Kompositteknik 2023.

Små och stora företag och flera andra aktörer inom kompositbranschen kom för att inspireras av företag och teknik som ligger i framkant och för att knyta nya kontakter. Ett av företagen som både ställde ut sina produkter och presenterade var företaget Diab med huvudkontor i Helsingborg och produktion i sex länder.

Diabs fokus är lätta kärnmaterial och de jobbar mycket med hållbarhet och cirkularitet i sina produkter och siktar på att bli först med icke-fossila plaster inom sin bransch. Att ersätta linjära vinster med cirkulära vinster är smart och företag med lågt carbon footprint kommer erhålla högre vinster och lägre risk.

Kunder som mäter sitt företags carbon footprint vill också köpa low carbon produkter.

Ninna Olasdotter, Diab.
Ninna Olasdotter från Diab pratade om företagets arbete med cirkularitet inför ett 60-tal åhörare på Kompositteknik 2023.

Bred palett med företag och organisation

38 företag och organisationer var på plats under dagen för att utbyta erfarenheter inom komposit och nätverka med övriga deltagare. Bland dem var Pierre Chamoun som rest från sitt kontor i Stockholm och representerar Euro-Composites från Luxemburg samt Isovolta från Österrike.

– Event som Kompositteknik är viktiga för vårt företag och för mig. Det är genom sådana event där man kan lära känna andra företag, varandra och dess produkter som vi tillsammans kan dela erfarenhet och kunskap inom. Att dela kompetens med andra är viktigt och idag har jag skapat flera nya kontakter och hoppas detta kan bli ett återkommande event framöver, avslutar Pierre.

Pierre Chamoun från Euro-Composites samt Isovolta uppskattar nätverkandet och ser det som en nyckelfaktor i branschen.

Kan naturfibern jute vara en väg framåt?

En av de mer nytänkande, men samtidigt traditionella lösningarna, som presenterades kom från Else-Marie Malmek och företaget Juteborg Sweden. Else-Marie, med många års erfarenhet inom fordonsbranschen på bland annat Volvo Cars, vill ge ett alternativ till fossilbaserade fibrer och återvänder då till ett väldigt traditionellt material men som har många av de egenskaper som efterfrågas idag – jute.

Jute är ett av världens mest hållbara material, både när det gäller ekologisk och ekonomisk hållbarhet men även social. Materialet är fantastiskt att jobba med och kan redan idag ersätta många andra high-tech fiber i olika kompositer med motsvarande eller bättre resultat. Vi vill att fler skall få upp ögonen för juten.

Else-Marie Malmek, Juteborg

Jutefibern har många av de tekniska egenskaper som gör den till ett hållbart alternativ inom många olika användningsområden, inte minst fordonsindustrin. Till exempel har jute hög draghållfasthet och samtidigt en låg densitet samtidigt som den är väsentligt lättare än både skogsfiber och glasfiber. Juten är världens näst största naturfiber efter bomull och är helt naturlig, biologiskt nedbrytbar, återvinningsbar och brännbar. En stor fördel är även att jute växelodlas med ris och konkurrerar därför inte med landareal för matproduktion.

Else-Marie Malmek från Göteborgsbaserade företaget Juteborg menar att vi måste se förbi de vanliga lösningarna och tänka på hela värdekedjan.

Dagen avlutades med rundvandring på PTC

Efter ett fullspäckat program med intressanta presentationer från även GKN Aerospace, Elitkomposit, Oxeon, Aerospace Cluster Sweden, RISE och LIGHTer var det sedan dags för deltagarna att ta en rundvandring och både se både miljön och ta del av möjligheterna inom avancerad kompositproduktion och testning som finns på Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan.

Arda Baytaroglu från GKN Aerospace visar möjligheterna genom oförstörande provning med hjälp av den CT-scanner som finns tillgänglig på PTC.

Senaste nytt

Senaste nytt