En plats för utveckling och samarbete

15 år av produktionsteknisk utveckling i världsklass.

Test- och demomiljön Produktionstekniskt Centrum, förkortat PTC startade 2008 som en satsning mellan Innovatum Science Park, Högskolan Väst, dåvarande Volvo Aero och SAAB för att öka innovationsförmågan, utveckla produktionstekniska lösningar och ge små och medelstora företag tillgång till avancerad utrustning.

Idag drivs arenan av huvudparterna Innovatum Science Park, Högskolan Väst, GKN Aerospace, IUC Väst samt Swerim och 11 företag är aktiva parter.

Genom sitt engagemang i PTC får GKN Aerospace tillgång till utrustning och en nära kontakt med andra aktörer som verkar inom samma teknikområden. Detta höjer nivån på satsningar inom forskning och utveckling och skapar förutsättning för kompetensbyggande och rekrytering.

För Högskolan Väst är PTC en arena för forskningssamverkan och utbildning. Experimentell forskning möjliggörs av tillgång till relevant utrustning och genom nätverket säkerställs att innehållet svarar mot näringslivets behov.

I Innovatum Science Parks uppdrag som science park är PTC arenan där företag och akademi samverkar med syfte att utveckla teknik och metoder, öka kompetens, attrahera kompetens och skapa nya affärsmöjligheter.

IUC Väst ser PTC som en möjlighet för sina medlemsföretag att möta experter och andra företag och på så sätt utveckla sitt företag, produkter och stärka konkurrenskraften.

Genom sitt engagemang i PTC vill Swerim öka samverkan med regionens företag samt Högskolan Väst för att uppnå maximal industrinytta.

En unik miljö med plats för framtidens innovation

På Produktionstekniskt Centrum samverkar företagen med det offentliga och akademin.

Här samlas världen kring hållbar industriell utveckling.

Hör Linda Bohlin, VD på Innovatum Science Park och Tommy Christensen, verksamhetsledare på PTC ge sin sin syn på varför PTC är så framgångsrikt.

PTC är mallen för GKN Aerospace’s övriga Global Technology Centers.

Träffa GKN Aerospace forskningschef Henrik, som berättar om lättviktsforskning och hur dynamiken som PTC erbjuder varit en inspiration och mall för nya globala forskningscentra i USA, England och Holland.

På PTC jobbar forskare och studenter från Högskolan Väst tillsammans med industrin.

Lennart Malmsköld från Högskolan Väst är ansvarig för deras forskningsmiljö Primus. I filmen berättar Lennart om kompetensen och samverkan som sker mellan forskning, utbildning och företagen inom PTC.

Vad är en test- och demomiljö?

En test- och demomiljö, eller testbädd som det också kallas, är enligt Sveriges innovationsmyndighet Vinnova en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden.

Vår vision

Det vi vill att PTC ska vara

Produktionstekniskt centrum är en unik utvecklingsarena för framtidens hållbara och internationellt konkurrenskraftiga tillverkande industri. 

Vår mission

Det som görs inom ramen för PTC

PTC är en arena där människor, företag, akademi och institut möts med fokus på industriell utveckling genom innovation och kompetens.

Här bedrivs internationellt erkänd forskning inom produktionsteknologi som omsätts i praktiken.

Vi samnyttjar utrustning och kompetens med bredd och spets. Industriföretag inspireras, utmanas, stöttas och utvecklas i samverkan.

Idéer, frågor eller funderingar?
Tveka inte att höra av dig till oss.

Tommy Christensen

Verksamhetsledare PTCInnovatum Science Park 070-419 93 72

Marcus Bratvoldsengen

Samordning av GKN:s verksamhet på PTCGKN Aerospace 070-087 39 29

Lennart Malmsköld

Samordning av Högskolan Västs verksamhet på PTCHögskolan Väst 072-160 01 53

Eivind Vogel-Rödin

Samordning av Startups på PTCInnovatum Science Park 070-600 38 28

Olle Söderqvist

Samordning av IUC Västs aktiviteter på PTCIUC Väst 076-213 21 52

Joakim Hedegård

Samordning av SWERIMs aktiviteter på PTCSwerim 070-461 03 34

Alida Enström

ReceptionistPTC / GKN Aerospace 0520-21 56 91

Kom förbi på ett bokat besök!

Du hittar oss på Innovatum District i byggnad 73 och du behöver boka tid med någon av våra kontaktpersoner.

Produktionstekniskt Centrum
Nohabgatan 18a
461 53 Trollhättan

Huvudparter

Parter