Projekt

Framtidens fabrik – infrastruktur

Projektet Infrastruktur Framtidens fabrik, är första steget i satsningen Framtidens fabrik som initierats av Innovatum Science Park och GKN Aerospace. Syftet är att ytterligare stärka Produktionstekniskt Centrum (PTC) inom områdena uppkopplad industri, additiv tillverkning (AM) i metall och oförstörande provning (OFP). Projektet utökar också PTCs befintliga tillverkningsprocesser med automatiserad kompositproduktion.

Genom projektet kommer vi att förbereda lokaler och organisation för utbyggnad av PTC i Trollhättan och installera specifika utrustningar för automatiserad kompositproduktion och additiv tillverkning i metall.

Arbetspaketen i projektet är:

 • Organisation och kommunikation, för att utveckla hur PTC organiseras och kommuniceras.
 • Lokaler, för att utöka PTCs verkstadsyta med ca 600m2 för utveckling av tillverkningsmetoder kopplade till tillverkning av kompositdetaljer. Vidare syftar arbetspaketet till att identifiera och åtgärda andra gemensamma problem inom PTCs lokaler.
 • Behovsinventering, för att öka förståelsen och kunskapen om industrins behov av test och demo inom områdena:
  • Oförstörande provning och beröringsfri mätning
  • Produktion av kompositdetaljer
  • Additiv tillverkning av metaller
  • Digitala hjälpmedel och system inom tillverkningsindustri
 • Test och demo, för att installera och testa den utrustning som tillkommer under projektet relaterad till automatiserad kompositproduktion och additiv tillverkning i metall.

Om projektet Framtidens fabrik – infrastruktur

Parter i projektetInnovatum Science Park
GKN Aerospace
Kraftstaden Fastigheter
RISE Sicomp
Swerim
Finansiering GKN Aerospace
Kraftstaden Fastigheter
RISE
Swerim
Västra Götalandsregionen
Pågår

Finansiärer

Idéer, frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till oss.

Leif Johansson

Innovationsledare Hållbar IndustriInnovatum Science Park 073-826 50 30

Fler projekt

Se fler av våra projekt

Filtrera

 • Innovatum Science Park

React PTC

Vi utvecklar våra metoder och arbetssätt, samt uppgradera arenan, för att ge fler företag tillgång till utrustning och kunskap.

 • Innovatum Science Park
 • RISE

LIGHTer

LIGHTer är en nationell branschöverskridande lättviktsarena, med målet att stärka företag med lättviktskompetens.

 • Högskolan Väst
 • Innovatum Science Park

MiljöFIA

MiljöFIAs vision är att minska miljöpåverkan men öka konkurrenskraften inom den svenska tillverkningssektorn.

 • Innovatum Science Park

Springboard

Ger regionens flyg- och verkstadsföretag förutsättningar för att bidra till en miljövänligare flygbransch.

 • GKN Aerospace
 • Innovatum Science Park

Framtiden fabrik

Syftet är att ytterligare stärka PTC inom uppkopplad industri, additiv tillverkning i metall och oförstörande provning.