Projekt

LIGHTer

LIGHTer är en nationell branschöverskridande lättviktsarena, med målet att höja konkurrensförmåga, lönsamhet och tillväxt hos företag med lättviktskompetens. Den regionala noden i Västra Götaland har nu startat upp sin tredje etapp av projektet för att stödja företag i regionen. I denna etapp har vi ett särskilt fokus på elektrifieringsfrågor och de utmaningar som den tillverkande industrin står inför.

I projektets första etapper inventerade vi företag med lättviktsprodukter för att kartlägga deras behov av stöd för utveckling av lättviktsprodukter. Vår ambition var att hitta konkreta och kreativa steg mot utveckling och tillväxt inom lättviktsområdet. Vi följde och stöttade företagen med aktiviteter som sammankopplade gemensamma teknikutmaningar, exempelvis temadagar, eller genom att initiera samarbeten och projekt med specifika lättviktsfrågor.

Det övergripande syftet med denna tredje etapp är att skapa ett starkt regionalt forsknings- och innovationsnätverk med internationell konkurrenskraft runt utveckling och produktion av lättviktsprodukter. Vi stöttar företag med aktiviteter som leder till utveckling och tillväxt inom lättviktsområdet. I den tredje etappen har vi ett särskilt fokus på komponent-, material- och tillverkningsutmaningar inom elektrifiering, med fokus på fordon och transport och den omställning som väntar de tillverkande företagen.

Om LIGHTer

ProjektägareRISE
ProjektdeltagareInnovatum Science Park
Finansiering Västra Götalandsregionen
Pågår 2021-01-15 – 2024-06-30

Parter i projektet

Projektet finansieras av

Idéer, frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till oss.

Tommy Christensen

Verksamhetsledare PTCInnovatum Science Park 070-419 93 72

Fler projekt

Se fler av våra projekt

Filtrera

  • Innovatum Science Park

React PTC

Vi utvecklar våra metoder och arbetssätt, samt uppgradera arenan, för att ge fler företag tillgång till utrustning och kunskap.

  • Innovatum Science Park
  • RISE

LIGHTer

LIGHTer är en nationell branschöverskridande lättviktsarena, med målet att stärka företag med lättviktskompetens.

  • Högskolan Väst
  • Innovatum Science Park

MiljöFIA

MiljöFIAs vision är att minska miljöpåverkan men öka konkurrenskraften inom den svenska tillverkningssektorn.

  • Innovatum Science Park

Springboard

Ger regionens flyg- och verkstadsföretag förutsättningar för att bidra till en miljövänligare flygbransch.

  • GKN Aerospace
  • Innovatum Science Park

Framtiden fabrik

Syftet är att ytterligare stärka PTC inom uppkopplad industri, additiv tillverkning i metall och oförstörande provning.