Projekt

MiljöFIA

Professional welding worker in factory

MiljöFIAs vision är att minska miljöpåverkan men öka konkurrenskraften inom den svenska tillverkningssektorn. Detta görs genom att etablera en nationell arena för flexibel och innovativ automation i Västsverige. I praktiken handlar det om att robotar och människor ska kunna arbeta tillsammans på ett säkert och effektivt sätt i produktionsmiljön, men också att ny teknik och digitala processer ska bidra till att effektivisera produktionen.

Svenska teknikföretag omsätter tillsammans närmare 800 miljarder kronor, men det finns samtidigt utmaningar för små och medelstora företag att följa med i den allt hårdare konkurrensen. De möjligheter som digitalisering och FoU-samverkan ger kommer hjälpa dessa företag att öka sin konkurrenskraft genom att bygga effektivare och värdeskapande tillverkningsflöden med tillräckligt hög grad av automation.

MiljöFIA ska skapa ett kompetenscentrum för regionens företag på Produktionstekniskt Centrum (PTC) där viktiga nationella/internationella forskningsaktörer samverkar på så sätt skapar värdefull kompetensöverföring. Kompetenscentrumet kommer skapa långsiktig samverkan inom forsknings- och utvecklingsfrågor kring innovativ automation med syftet att stärka konkurrenskraft och kompetensförsörjning. Företag kommer att identifieras och rekryteras till ett aktivt deltagande och en långsiktig relation. Detta gör demonstrationsmiljön till en uthållig forsknings- och utvecklingsmiljö som kommer att leva vidare efter att projektet avslutas.

Projektet lägger stort fokus på företagens behov av att skapa attraktiva, säkra och effektiva arbetsplatser som är anpassade till frekventa förändringar i volymer och produkter.

Om LIGHTer

ProjektdeltagareInnovatum Science Park, Högskolan Väst
Finansiering Västra Götalandsregionen, EURUF
Pågår 2017-02-01 – 2023-01-31

Parter i projektet

Projektet finansieras av

Idéer, frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till oss.

Tommy Christensen

Innovationsledare Innovatum Science Park och verksamhetsledare PTCInnovatum Science Park 070-419 93 72

Fler projekt

Se fler av våra projekt

Filtrera

  • Innovatum Science Park

React PTC

Vi utvecklar våra metoder och arbetssätt, samt uppgradera arenan, för att ge fler företag tillgång till utrustning och kunskap.

  • Innovatum Science Park
  • RISE

LIGHTer

LIGHTer är en nationell branschöverskridande lättviktsarena, med målet att stärka företag med lättviktskompetens.

  • Högskolan Väst
  • Innovatum Science Park

MiljöFIA

MiljöFIAs vision är att minska miljöpåverkan men öka konkurrenskraften inom den svenska tillverkningssektorn.

  • Innovatum Science Park

Springboard

Ger regionens flyg- och verkstadsföretag förutsättningar för att bidra till en miljövänligare flygbransch.

  • GKN Aerospace
  • Innovatum Science Park

Framtiden fabrik

Syftet är att ytterligare stärka PTC inom uppkopplad industri, additiv tillverkning i metall och oförstörande provning.