Projekt

React PTC

React PTC är ett projekt där parterna i Produktionstekniskt Centrum (PTC) utvecklar nya metoder och arbetssätt, samt uppgradera arenan, för att ge små och medelstora företag tillgång till utrustning och kunskap för en effektivare och mer hållbar tillverkningsindustri.

Tillverkningsindustrin, speciellt verkstadsindustrin, är en viktig näring för Västra Götalandsregionen. Precis som inom övriga delar av industrin pågår en fjärde industriell revolution. Förändringarna karaktäriseras av snabb teknisk utveckling, automatisering, uppkoppling och effektivare hantering av information och data.  

För att ha möjlighet att integrera och utveckla nya tillverkningsmetoder och på så sätt behålla konkurrenskraften i den västsvenska tillverkningsindustrin, efter nedgången på grund av Covid-19, behöver branschen tillgång till kunskap och utrustning. Projektet React PTC tillgängliggör sådana resurser inom den öppna arenan Produktionstekniskt centrum i Trollhättan.

Produktionstekniskt centrum pågår flera projekt för att stärka olika målgruppers kompetenser inom området. Med allt från specialiserade processer där utveckling sker kring framtidens flygindustri med lättare och koldioxidneutrala förbränningsmotorer, till en förstärkning av kompetens hos små- och medelstora företag. Genom att höja baslinjen för kompetensnivån i regionen skapas det förutsättningar att på sikt höja nivån för, och bibehålla det som bland annat gjort Västra Götalandsregionen framgångsrikt, en hållbar tillväxt i takt meden hög innovationsgrad, tekniskt och miljömässigt.

React PTC innehåller tre arbetspaket

Ett tillgängligt PTC

Syftar till att utveckla och demonstrera PTC förmåga att stötta SMFs utvecklingsarbete inom områden som är aktuella för PTC tex additivt tillverkning och produktion av kompositkomponenter. I detta arbetspaket ger vi SMF möjlighet att använda PTCs olika resurser till väldigt låg eller ingen kostnad. Baserat på dessa erfarenheter kommer vi uppdatera PTCs arbetssätt.

Ett bättre rustat PTC

Syftar till att uppdatera PTCs utrustning för att fortsätta vara en stark arena för forskning och utveckling, bland annat kommer här finnas en 3D-printer för additiv tillverkning i metall.

Ett attraktivt PTC för alla

Syftar till att öka rekryteringsbasen till de industriella områden som finns på PTC. Här kommer vi jobba med frågor och aktiviteter för att öka antalet personer som söker sig till de yrken som är aktuella inom tillverkningsindustrin.

Om React PTC

Projektparter Innovatum Science Park, Högskolan Väst, IUC Väst
Finansiering Europeiska regionala utvecklingsfonden 9 599 998 SEK.
Västra Götalandsregionen 5 003 760 SEK.
Pågår 2021-05-01 – 2023-10-31

Finansiärer

Idéer, frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till oss.

Victor Blom

Projektledare Hållbar IndustriInnovatum Science Park 079-062 21 02

Leif Johansson

Innovationsledare Hållbar IndustriInnovatum Science Park 073-826 50 30

Fler projekt

Se fler av våra projekt

Filtrera

  • Innovatum Science Park

React PTC

Vi utvecklar våra metoder och arbetssätt, samt uppgradera arenan, för att ge fler företag tillgång till utrustning och kunskap.

  • Innovatum Science Park
  • RISE

LIGHTer

LIGHTer är en nationell branschöverskridande lättviktsarena, med målet att stärka företag med lättviktskompetens.

  • Högskolan Väst
  • Innovatum Science Park

MiljöFIA

MiljöFIAs vision är att minska miljöpåverkan men öka konkurrenskraften inom den svenska tillverkningssektorn.

  • Innovatum Science Park

Springboard

Ger regionens flyg- och verkstadsföretag förutsättningar för att bidra till en miljövänligare flygbransch.

  • GKN Aerospace
  • Innovatum Science Park

Framtiden fabrik

Syftet är att ytterligare stärka PTC inom uppkopplad industri, additiv tillverkning i metall och oförstörande provning.