Projekt

Springboard

Springboard syftar till att ge regionens flyg- och verkstadsföretag förutsättningar för att bidra till en miljövänligare flygbransch. I ett första steg görs detta genom att uppgradera Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan för att möta företagens behov.

Såväl inom flyg- som verkstadsindustrin finns idag stort intresse av att bidra till en mer hållbar utveckling.  Springboard steg 1 ska skapa förutsättningar för utveckling av nya tillverkningsmetoder som bland annat kan möjliggöra lättare flygplan, nya framdrivningssystem och ökat användande av förnybara bränslen.

Projektet bygger vidare på de tidigare satsningar som har gjorts i PTC:s infrastruktur i form av lokaler och utrustning. Redan idag är ett femtontal företag och organisationer medlemmar i PTC, och genom uppgraderingen av arenan är förhoppningen att kunna attrahera flera nya aktörer som vill vara med och utveckla tillverkningsindustrin. Den innovativa miljö som skapas när stora och små företag möts tillsammans med både högskola och forskningsinstitut utgör en grogrund för nya affärsidéer, konkurrenskraft och tillväxt.

Förutom uppgradering och nyanskaffning av utrustning kommer det inom ramen för projektet att arrangeras aktiviteter för att ta fram en verksamhetsmodell för det framtida PTC och förbereda för de resterande delarna av Springboard.

Om Springboard

ProjektägareInnovatum Science Park
Finansiering GKN Aerospace
RISE
Högskolan Väst
Kraftstaden Fastigheter
Västra Götalandsregionen
Pågår 2020-11-01 – 2021-10-01

Finansiärer

Idéer, frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till oss.

Victor Blom

Projektledare Hållbar IndustriInnovatum Science Park 079-062 21 02

Fler projekt

Se fler av våra projekt

Filtrera

  • Innovatum Science Park

React PTC

Vi utvecklar våra metoder och arbetssätt, samt uppgradera arenan, för att ge fler företag tillgång till utrustning och kunskap.

  • Innovatum Science Park
  • RISE

LIGHTer

LIGHTer är en nationell branschöverskridande lättviktsarena, med målet att stärka företag med lättviktskompetens.

  • Högskolan Väst
  • Innovatum Science Park

MiljöFIA

MiljöFIAs vision är att minska miljöpåverkan men öka konkurrenskraften inom den svenska tillverkningssektorn.

  • Innovatum Science Park

Springboard

Ger regionens flyg- och verkstadsföretag förutsättningar för att bidra till en miljövänligare flygbransch.

  • GKN Aerospace
  • Innovatum Science Park

Framtiden fabrik

Syftet är att ytterligare stärka PTC inom uppkopplad industri, additiv tillverkning i metall och oförstörande provning.