PTC – En Språngbräda för innovation inom tillverkningsindustrin

GKN Aerospace investerar i en ny fabrik för additiv tillverkning i Trollhättan, och en del av framgången kan tillskrivas det innovativa samarbetet här på Produktionstekniskt Centrum (PTC). Här i PTC:s dynamiska och forskningsintensiva miljö har GKN Aerospace kunnat utveckla och testa avancerade metoder för att utveckla morgondagens flygindustri.

– Genom att PTCs medlemmar kan dela resurser och stötta varandra skapas rätt förutsättningar för olika företags tekniska utveckling. GKN Aerospace är ett exempel på hur samverkan och forskning i en gemensam miljö skapar stora ringar på vattnet i en fantastisk riktning säger Tommy Christensen, verksamhetsledare på PTC och Innovationsledare på Innovatum Science Park.

På Produktionstekniskt centrum pågår flera olika projekt parallellt i olika konstellationer. Med allt från specialiserade processer där utveckling sker kring framtidens flygindustri till en förstärkning av kompetens hos små- och medelstora företag.

– Teknologin som utvecklats i innovationsmiljön på PTC är nu redo att ”flyga”. Det är en fantastisk resa som genomförts med kompetensutveckling, teknologiutveckling och innovation i denna unika miljö där både akademi, industri och myndigheter samverkat för att mogna teknologin till rätt nivå för att fatta beslutet om denna stora investering på GKN Aerospace i Trollhättan, säger Henrik Runnemalm, Vice president Global Technology Center på GKN Aerospace.

Investering i framtidens hållbara flyg

Samarbetet har inte bara accelererat utvecklingen av GKN Aerospace teknologiska kapacitet utan också stärkt Trollhättans roll som en ledande plats för teknologisk innovation. Nu satsar GKN Aerospace 600 miljoner kronor på att industrialisera additiv tillverkning i staden.

–Det är häftigt att vi har ca 100 personer bara i Trollhättan på PTC som forskar inom flygplansteknik och kring hur vi ska kunna flyga hållbart i framtiden säger Caroline Beaufoy, kommunikationsansvarig på GKN Aerospace.

Caroline Beaufoy, kommunikationsansvarig på GKN Aerospace

Kvitto på god samverkan

PTC finns för företag som vill utveckla sin befintliga verksamhet men även för företag med nya idéer. Tanken är att tillhandahålla en levande miljö dit företag kan komma för att se och testa den senaste tekniken och metoderna inom produktionsteknik.

– Satsningen är ett fantastiskt kvitto på att Produktionstekniskt Centrum skapar förutsättningar för utveckling av banbrytande teknologi som på allvar kan minska industrins klimatavtryck och stärka svensk konkurrenskraft säger Linda Bohlin Trajkovski, vd på Innovatum Science Park.

Den nya satsningen på additiv tillverkning förväntas inte bara stärka GKN Aerospace konkurrenskraft utan också bidra till tillväxt och sysselsättning. Detta är ett tydligt exempel på hur samverkan inom PTC kan driva fram banbrytande innovationer och stärka industrins framtidspotential.

Henrik Runnemalm, Vice president Global Technology Center på GKN Aerospace

Fabriken klar under 2024

Arbetet med fabriken i Trollhättan är i full gång och inledningsvis kommer GKN Aerospace att använda sig av befintliga lokaler på det egna området där anläggningen beräknas tas i drift under 2024. På sikt ska satsningen växa till fullskalig produktion.

– Det är viktigt att konstatera att vi bara är i början av denna resa. Metoder och tekniker för additiv tillverkning kommer möjliggöra helt nya tekniska lösningar och hjälpa oss att öka produkternas funktion samtidigt som vi minimerar miljöpåverkan från de produkter som vi säljer på den globala marknaden. Vi har redan nu identifierat nya områden som vi vill utveckla för att möjliggöra ytterligare expansion av detta område, säger Henrik Runnemalm.

– Jättekul att se att den samverkan som sker på PTC leder till den här typen av satsningar avslutar Tommy Christensen.

Idéer, frågor eller funderingar?
Tveka inte att höra av dig till oss.

Tommy Christensen

Verksamhetsledare PTCInnovatum Science Park 070-419 93 72