Efterlängtad CT-scanner på plats på PTC

Nu är den på plats, den nya CT-scannern för oförstörande provning och kvalitetskontroll. En efterfrågad resurs av många och utbildningen av operatörer från företagen och bland forskarna verksamma i PTC är redan i full gång.

Sammanfattning

  • En investering i ett Phoenix V|tome|x röntgentomografisystem för oförstörande provning av material och produktionsdetaljer.
  • Systemet ger mycket högre kvalitet och tillförlitlighet vid provning jämfört med traditionella förstörande metoder.
  • En snabbare process skapar möjligheter för fler aktörer och ökat kunskapsutbyte.

CT-scanning eller datortomografi är en relativt ny och växande teknik inom industrin som går ut på att med röntgen utföra oförstörande provning (NDT) av till exempel material eller nya produktionsdetaljer. Med scannern kan man i 3D inspektera och analysera med en precision och effektivitet som inte är möjlig med traditionell förstörande provning.

Genom att anpassa klassisk CT-teknik för industriella behov och kombinera den med en kraftfull röntgen, robotmanipulatorer och automatiserad programvara minskar den totala inspektionstiden från timmar till minuter vilket öppnar för en mängd nya användningsområden.

Delar av projektgruppen. Från vänster Victor Blom, Innovatum Science Park. Stefan Griwall, Trollhättan Stad. Daniela Markocsan och Peter Fridolf, GKN Aerospace. Robert Pederson, Högskolan Väst och Leif Johansson, Innovatum Science Park.

Till nytta för många aktörer, både på och utanför PTC

En av parterna i anskaffandet av scannern är GKN Aerospace som ser stora möjligheter att använda scannern för att utveckla nya testprocesser.

– Kvalitén är alltid superviktig på GKN och vi har stort behov av den här typen av analys för att stötta vår processutveckling och för att utveckla ny tillverkningsteknik, tex additiv tillverkning. Men tekniken är väldigt användbar även vid materialforskning och i förlängning även för kvalificering av våra produkter.
Anders Rosell, Senior research engineer på GKN Aerospace

Peter Fridolf och Daniela Markocsan från GKN Aerospace har har precis börjat bekanta sig med scannern och ser redan nya användningsområden för tekniken.

En annan av parterna i projektet är Högskolan Väst som ser stor nytta av CT-scannern i sin forskning.

– För svetsar, gjutgods och additivt tillverkat material bestäms komponenternas livslängd oftast av defekter. Den nya utrustningen levererar en mycket detaljerad information om defekter som ger oss möjlighet att bedöma livslängd utan att man förstör den tillverkade komponenten. För additiv tillverkning är detta ett av de största hindren för att AM-teknik ska bli allmänt accepterad i applikationer som kräver hög tillförlitlighet.
Erik Lindgren, Forskare inom oförstörande provning på Högskolan Väst

Exempel på material lämpliga att scanna kan vara komposit eller AM-detaljer men även organiska material som till exempel trä eller livsmedel är vanligt.

Leverantör av skannern och även ansvarig för implementering, underhåll och utbildning av operatörer är företaget EP-TeQ A/S. Michael Vester, VD på EP-TeQ, ser fram emot det fortsatta samarbetet med alla inblandade parter.

– Vi är väldigt nöjda att kunna leverera en flexibel lösning som passar flera marknader utan att kompromissa med kvalitén. Den nya utrustningen kan utföra inspektion av allt från batterier, plast, stål, metall, kompositer, halvledare och till och med livsmedel. Det har varit ett nöje att delta i anbudsprocessen från Innovatum Science Park och vi vill berömma deras professionella förhållningssätt till upphandlingen. Vi är mycket stolta över att bli valda som partner och ser fram emot det fortsatta samarbetet.
Michael Vester, VD på EPTEQ

Scanningen skapar en väldigt detaljerad 3D-modell som sedan analyseras med kraftfull mjukvara för att upptäcka defekter eller andra avvikelser.

Ett steg mot ett mer självförsörjande PTC

Scannern kommer även att hyras ut till intressenter inom forskning och utveckling och även till SME för att möjliggöra processutveckling och testning. Och det finns redan ett stort intresse att använda tekniken från intressenter utanför PTC.

Victor Blom, Projektledare för Springboard på Innovatum Science Park, ser stora möjligheter att utveckla nya samarbeten och lära av varandra för att på bästa sätt utnyttja de möjligheter som den nya scannern medför.

Med vår nya utrustning tar PTC och Innovatum Science Park ett stort steg framåt inom oförstörande provning. Vi har redan sett att tekniken lockar till sig både befintliga men även nya företag och organisationer vilket ger oss bra möjligheter för ytterligare samverkan och synergieffekter.

Victor Blom, Projektledare på Innovatum Science Park

Med den nya CT-scannern på plats läggs en viktig pusselbit, men arbetet fortsätter för att ytterligare stärka Produktionstekniskt Centrum som en stark och attraktiv arena för nya och mer hållbara tillverkningsprocesser.

Fakta

Phoenix V|tome|x M240

Ett industriellt röntgentomografisystem på som utgör en unik kombination av ett högupplösta 180 kV nanoCT® och en kraftfull 240 kV mikrofokuskälla. Som tillsammans med högdynamisk detektorteknik möjliggör snabbt volumetrisk CT rekonstruktion.

Projektet Springboard

Satsningen genomförs som en del av projektet Springboard vars syfte är att Västsverige ska gå stärkt ur Coronakrisen med en framflyttad position för verkstadsindustrin i allmänhet, och flygindustrin i synnerhet.

PTC uppgraderas inom både befintliga och nya tillverkningsprocesser med utrustning som ger en ny bas och forskningsinfrastruktur att bygga teknik- och näringslivsutveckling på.

Läs mer om Springboard

Parter i projektet
Innovatum Science Park,
GKN Aerospace, Högskolan Väst, RISE och Kraftstaden Fastigheter.

Projektet finansieras av
Västra Götalandsregionen, GKN Aerospace, RISE, Högskolan Väst och Kraftstaden Fastigheter.

Projekttid
2020-11-01 – 2022-04-30

Senaste nytt

Senaste nytt