Tillverkande företag visar stöd för mångfald i Trollhättan Pride

Nätverket för mångfald och inkludering i tillverkande industri i Trestad meddelar stolt sitt deltagande i årets Trollhättan Pride. Genom att delta i paraden vill företagen stärka branschens attraktionskraft och visa sitt engagemang för en inkluderande arbetsmiljö.

Nätverket för mångfald och inkludering i tillverkande industri i Trestad etablerades 2023 i samband med ett utvecklingsprojekt som leddes av Innovatum Science Park. Projektet initierades för att stärka tillverkningsindustrin med såväl banbrytande teknik, som nya kunskaper och en inkluderande kultur för hållbar tillväxt.

– På Innovatum pågår flera projekt för ökat mångfald och att stärka olika målgruppers kompetenser. Ett av dem var det framgångsrika projektet ReactPTC, där var ambitionen bland annat att höja ribban för kompetensnivån i regionen. Projektets skulle öka kunskapen inom social hållbarhet och mångfald i industrin. Vilket gjordes genom att företagen ökade sin förståelse för de positiva effekter som mångfald på arbetsplatsen bidrar med säger Victor Blom, projektledare på Innovatum Science Park.

Bildandet av nätverket och deltagande i Prideparaden blev ett sätt för de deltagande företagen att inspirera både varandra och andra.

– Vi är stolta över vårt engagemang och hoppas att fler branscher ansluter sig. Kärlek är kärlek och alla har rätt att vara som de är, både på jobbet och i samhället i stort. Som Trestads största privata arbetsgivare vill vi ta vårt samhällsansvar och driva frågan framåt, säger Malin Andersson, Project Director på GKN Aerospace.

För en bättre arbetsmiljö
Anna Lindblom, teknisk chef på Siemens Energy, betonar vikten av en inkluderande arbetsmiljö för industrins attraktionskraft.

– Att vi som företag i samarbete med andra kan påverka bilden av tillverkningsindustrin så att den blir positiv och lockar alla till branschen är avgörande. Siemens Energy i Trollhättan vill visa att vi står för en inkluderande och respektfull arbetsmiljö, säger hon.

Ett sätt att visa engagemang
Evenemanget och föreningen Trollhättan Pride kämpar för ett öppet och tolerant Trollhättan där alla människor oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning eller bakgrund kan känna frihet att vara sig själv. Årets parad blir lördagen den 29 juni.

– Vi hoppas på en solig dag med många deltagare i Prideparaden. På Parker har vi under många år arbetat aktivt med inkludering och för att mota jargong i vår verksamhet. Trollhättan Pride ger oss en fantastisk möjlighet att visa vårt engagemang och aktivt ta ställning för allas lika värde, säger Thomas Magnusson, platschef på Parker.

Om Nätverket för mångfald och inkludering i tillverkningsindustrin
Nätverket för mångfald och inkludering i tillverkande industri i Trestad etablerades för att främja och stötta företag och organisationer inom området mångfald och inkludering. Genom att samarbeta, dela erfarenheter och kunskap, arbetar nätverket för att skapa en mer inkluderande och rättvis arbetsmiljö inom tillverkningsindustrin. Nätverket träffas fyra gånger per år för att dela erfarenheter och lära av varandra. Vi diskuterar olika teman som t.ex att vara normkritisk eller hur ett inkluderande ledarskap ser ut och arbetar tillsammans för att förbättra våra arbetsplatser

De företag och organisationer som sluter upp för Prideparaden är:

  • GKN Aerospace
  • Sigma Technology
  • VBG Group
  • IUC
  • Tooltec
  • Siemens Energy
  • Innovatum Science Park
  • Parker
  • Högskolan Väst
  • AnVa KSG